Dania z prosiaka

Pieczony prosiaczek - 138  грн/100g.

Golen prosięta „Siodmioro prosięt” - 149  грн/100g.

Żebra prosiętka - 69  грн/100g.

Zamknij

Zarezerwować stolik

Zamknij

Sprzężenie zwrotne

Zamknij

Zostać partnerzem

Zamknij

Оpinie

Zamknij

???

Zarezerwować stolik